Installasjon

Skjult festesystem

CUPACLAD® 101 installasjon

Skiferen festes med spesialskruer som er selvborrende og har et stort, flatt hode. Skruene blir skjult av overliggende skifer og blir usynlige på den ferdige løsningen.

Skruene er laget av rustfritt stål.

Videoen viser prosessen med montering av CUPACLAD® 101 LOGIC. Det er verd å sette av 3 minutter og 25 sekunder til å se, lære og forstå nye muligheter med skifer.

1. Monter vikler og de vertikale lektene. Eventuell etterisolering settes inn når vinklene er festet i bakveggen og før de horisontale lektene monteres.

2. Fest de horisontale CUPACLAD® 101-profilene. Lekteavstand variere med skiferstørrelsene.

3. Fest skiferen med selvborende CUPACLAD® 101 skruer. 

Synlig festesystem
CUPACLAD® 201 installasjon

CUPACLAD® 201 Vanguard rustfrie stålklemmer er designet av vår FoU-avdeling.

Hver skifer er festet til den horisontale profilen ved å bruke to klipp som forblir delvis synlige når systemet er installert.

1. Monter vikler og de vertikale lektene. Eventuell etterisolering settes inn når vinklene er festet i bakveggen og før de horisontale lektene monteres.

2. Fest de horisontale CUPACLAD® 201 Vanguard-profilene.

3. Fest skiferen med CUPACLAD® 201 Vanguard klips.