Previous
Next

Fasadeskifer - et bærekraftig alternativ

  1. Naturprodukt
  2. Tilnærmet evigvarende og vedlikeholdsfritt
  3. Lav vekt og stor styrke
  4. Kjemikaliefri montasje
  5. Mange skifertyper og formater

Fasadeskifer er et naturprodukt med mange av de egenskapene en leter etter i fremtidens byggematerialer. Miljø, bærekraft og livsløpskostnader er i fokus hos regulerende myndigheter, byggherre, eiendomskjøpere og leietakere. Kortreist skifer er et naturprodukt som kan imøtekomme disse ønskene. 

Fasadeskifer består av naturskifer i definerte formater og et monteringssystem. Et ventilert system som beskytter bygningskroppen og har en varme- og støyisolerende effekt. 

Skifer er et materiale med stor bruddstyrke. Det gir en lav vekt. Gjerne fra 20 til 40 kg/kvm – avhengig av skifertype. Skifer leveres i tykkelse fra 5 til 15 mm. Et annet steinmateriale, granitt, har ikke samme bruddstyrke som skifer, og har gjerne en tykkelse på 30 mm eller mer – med dertil større tyngde. Fasadeskifer monteres på lette aluminiumsprofiler produsert av Norsk Hydro. Krokene er i høykvalitets rustfritt stål produsert i Sverige.

Havegaten - boligprosjekt Tønsberg

I Havegaten på Nøtterøy siden av Tønsberg sentrum, har Pilares Eiendom bygd leiligheter med gjennomgående høy kvalitet, i bygg med saltak og ulike fasadematerialer. Det er anlagt frodige grøntområder mellom husene, stort og solrikt atrium og P-kjeller med elbillading. Dette skaper en tydelig og særegen identitet for byggene, og tilhørighet for beboerne.

Variasjon i fasadeløsninger gjør prosjektet spennende. Hjørnebygget ble kledd med Nordic Cupa 105 Fasadeskifer. Koksgrå skifer i 60×30 format, festet med kroker på aluminiumsskinner. Kledningen, med aluminiumsskinner, kroker og skifer, bygger i underkant av 50 mm ut fra bygningskroppen. Vekt er ca 25 kg pr kvadratmeter.

Ola Roald Arkitektur AS har lang erfaring med bruk av miljøvennlige materialer og arbeider målrettet for å skape enkle robuste løsninger. Havegaten har blitt et vakkert og synlig prosjekt.

Taktekkermester Bjørn Schramm AS sto for montering av fasadeløsningen som ble levert av Stoneart og var med på Eventyrlig Oppussing på Tyin.

 

Skagen Museum - Jylland / Danmark

I 2016 ble den nye delen av Skagen Museum åpnet. Tradisjon og fornyelse i et vakkert samspill formet av Friis & Moltke Architects.

Et moderne bygg ble koblet respektfullt sammen med Plesners gamle museumsbygning, beliggende rett ved det historiske Brøndums Hotel. Et funksjonelt bygg kledd med skifer og som passer inn i Skagens sjarmerende småhusbebyggelse.

Det ble brukt skifer i to formater som lagt forbandt gir et «levende» uttrykk. Skiferens naturlige spill gir et vakkert spill. Arkitekten har lykkes å kombinere skifer med betongflater og glass. 

700 kvadratmeter veggflater ute og inne ble kledd med grå skifer fra spanske Cupa Pizarras.

Eventyrlig Oppussing - Tyin

Halvor Bakke og Gustav monterte fasadeskifer utenpå kledningen på hytta på Tyin. «Som å bygge med Lego». Prosjektet ble vist på Eventyrlig Oppussing på TV3 i slutten av november.

Hytta fikk en kledning som er tilnærmet evigvarende og vedlikeholdsfri. Med skifer fra Oppdal. Et velkjent produkt i et nytt format fra Minera Skifer. Fallende lengder og tykkelsesjustert på 10 mm. Laget for Stoneart for å passe i et ventilert fasadesystem med aluminium-skinner fra Norsk Hydro og stålkroker produsert i Sverige.

Stonearts fasadesystem er utviklet i Danmark av verdens største skiferprodusent – spanske Cupa Pizarras – i samarbeid med danske arkitekter og entreprenører. De har fått fram miljøvennlig fasadesystem av naturskifer som enkelt å montere på alle bygg og som har lang levetid og krever minimalt med vedlikehold. Gjennom de siste 30 årene er det levert millioner av kvadratmeter av ventilerte fasadesystemer med spansk skifer.

Stoneart har samarbeidet med norske skiferprodusenter for å få norske skiferprodukter til de velprøvde systemene. De første prosjektene er levert i 2020.

Stoneart AS er en stor leverandør i det norske skifermarkedet. Vi leverer skifer fra alle de store norske skiferbruddene og store kvalitetfokuserte internasjonale leverandører. Kunder er private og offentlige prosjekter. Våre hovedprodukter:
– FASADESKIFER
– TAKSKIFER
– STEINPANEL / TØRRMUR
– SKIFERHELLER OG FLIS
– BRUDDSKIFER – FERDIG TILPASSET